ของ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

                      เทคโนโลยีนี้เรียกว่า การชาร์จไฟฟ้าเชิงเหนี่ยวนำซึ่งเป็นการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและขดลวดในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยที่ไม่มีการสัมผัสกันเลย และเทคโนโลยีนี้ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลายๆอย่าง เช่น แปรงสีฟันไฟฟ้า หัวใจเทียม
Nissan เผยว่า สามารถทำการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวโดยนำมาใช้งานกับรถไฟฟ้าได้เป็นผลสำเร็จแล้ว และเนื่องจากรถไฟฟ้านี้ใช้ไฟฟ้าทั้งคันจึงไม่มีการปล่อยมลพิษใดๆเข้าสู่อากาศ จึงมีการเรียกรถชนิดนี้ในทางเทคนิคว่า Zero Emission Vehicle (ZEV) โดยรถ ZEV สามารถทำการชาร์จไฟได้ ณ จุดชาร์จไฟที่สร้างขึ้นมาพิเศษ โดยไม่ต้องใช้สายไฟในการชาร์จหรือเติมไฟฟ้าเลย อย่างไรก็ตามการชาร์จไฟแบบเหนี่ยวนำนี้ยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการชาร์จไฟแบบใช้สาย แต่ก็ถือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก Nissan มีแผนที่จะอวดเทคโนโลยีชนิดนี้อย่างเป็นทางการในต้นเดือนสิงหาคมนี้ หรืออีก 2-3 สัปดาห์นับจากนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น